Luồng vào cảng

Luồng vào cảng:

- Điểm đón hoa tiêu: Hòn Cam (20o43' 4''N. 107o10' 3''E)

- Tổng chiều dài: Tổng chiều dài 21 hải lý, gồm 2 đoạn:

- Từ phao số 0 đến Hòn Một dài: 14 hải lý, rộng 300 – 400m, sâu -13 đến -20m

- Từ Hòn Một đến bến Cảng Cái Lân dài: 7 hải lý, rộng: 130m, sâu: -10m

- Điểm neo: 6 điểm neo tại vùng biển Hạ Long

- Độ sâu: -11m đến -14m.

 

- Độ sâu luồng (Channel depth): -10m

- Chênh lệch độ cao thủy triều (Difference in tide level): 3.2 m.

- Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft for vessels in/out): 11m

- Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum acceptable vessel ): 85,000 DWT.