Luồng vào Cảng

Chiều dài luồng lý tưởng cho các loại tàu, phương tiện di chuyển

Chiều dài luồng lý tưởng cho các loại tàu, phương tiện di chuyển

LUỒNG VÀO CẢNG

Nằm ở vị trí chiến lược của vịnh Bắc Bộ, Cảng Quảng Ninh hưởng điều kiện tự nhiên thuận lợi, chế độ thuỷ triều nhật triều thuần nhất cùng với chiều dài luồng lý tưởng cho các loại tàu, phương tiện di chuyển đường biển neo đậu và cập cảng.