1977

29/08/1977
1977
Bộ Giao thông vận tải đã ra quyết định số 2226 QĐ/TC thành lập Cảng Quảng Ninh và chuyển Công ty Cảng vụ, Hoa tiêu Hòn Gai - Cẩm Phả trực thuộc Cục đường biển về Cảng Quảng Ninh quản lý.

1991

Ngày 06/04/1991
1991
Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định tách bộ phận Cảng vụ thuộc Cảng Quảng Ninh ra thành lập Cảng vụ Quảng Ninh với nhiệm vụ quản lý nhà nước về chuyên ngành Hàng hải.

1991

Ngày 30/09/1991
1991
Liên hiệp Hàng hải Việt Nam cũng có quyết định tách bộ phận Hoa tiêu ra khỏi Cảng Quảng Ninh để thành lập công ty Hoa tiêu khu vực III

2007

Ngày 30/08/2007
2007
Cảng Quảng Ninh được chuyển thành Công ty TNHH một thành viên theo quyết định số 2681/QĐ - BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải