1977

Thành lập với tên gọi: Cảng Quảng Ninh
1977

1995

Đưa bến số 1 Cảng Cái Lân vào khai thác
 
1995

2004

Quản lý và khai thác thêm cầu tàu số 5,6,7 Cảng Cái Lân
2004

2008

Hoạt động theo mô hình Công ty TNHH, tên chính thức là Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh.
2008

2014

Chuyển sang mô hình công ty cổ phần, tên chính thức là Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
 
2014

2015

Trở thành thành viên của Tập đoàn T&T
2015
123movies