Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng và vùng neo


- Với năng lực máy móc, thiết bị, Cảng Quảng Ninh có thể đáp ứng tiếp nhận làm hàng cùng lúc tới 6 tàu Panamax hàng nông sản (3 trong cầu và 3 ngoài neo) hoặc 3 tàu dăm gỗ cùng làm trong cầu.

- Các mặt hàng khác, tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách hàng/đại lý Cảng Quảng Ninh có thể bố trí tiếp nhận được nhiều tàu làm hàng cùng một lúc ở nhiều vị trí làm hàng khác nhau. 

- Các mặt hàng mới quí khách hàng có thể liên hệ trược tiếp với Cảng để có thông tin về dịch vụ.

LIÊN HỆ CUNG CẤP HỖ TRỢ/DỊCH VỤ:

- Phòng Kế hoạch kinh doanh:

Trưởng Phòng: Hoàng Văn Dương - SĐT: 0912898198 - Mail: sales@quangninhport.com.vn

- Trung tâm điều độ:

SĐT trực ban: 02033826516 - Mail: dieudo@quangninhport.com.vn