Công nghệ thông tin

 

- Toàn bộ hệ thống máy tính của Cảng đều được nối mạng LAN và Internet, bao gồm: các hệ thống phần mềm quản lý khai thác hàng container chuyên dụng, hệ thống phần mềm kế toán, hệ thống phần mềm quản lý nhân sự tiền lương…

- Trung tâm dữ liệu: Máy chủ X3650 M3

- Phần mềm hệ thống dựa trên Microsoft: SQL2000 Entperise Server, Window2000 Advanced Server, Visual Studio 6.0, Visual Basic.NET, Crystal Report 9.0. 

- Hệ thống quản lý bến container CTMS