THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Chào giá vành giao liên ngáo xoay cẩu Liebherr LHM 250

Kính gửi các nhà cung cấp

Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu mua vành giao liên ngáo xoay cẩu Liebherr 250 với những thông số cơ bản trong file đính kèm

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp vật tư trên gửi báo giá về cho Cảng Quảng Ninh

Chi tiết file đính kèm xem : Tại Đây