Thư mời chào giá cạng tranh: ” V/v kiểm định cân Ô tô và quả tải”.

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ

           Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu kiểm định  06 cân ô tô điện tử. Trong đó có 06 cân loại  80 tấn và 04 quả tải tương đương 10 tấn/1 quả. Thực hiện kiểm định xong trước ngày 30/09/2017.

Cảng Quảng Ninh kính đề nghị các đơn vị có năng lực đến khảo sát và báo giá kiểm định cho Cảng.

Thông tin chi tiết xem tại đây: