THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi các đơn vị

Cảng quảng ninh đang có nhu cầu thanh lý phế liệu và xử lý chất thải nguy hại cụ thể như file đính kèm

Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực gửi báo giá về cho Cảng Quảng Ninh

Chi tiết file đính kèm: Tại Đây