THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi nhà cung cấp.

Hiện nay công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cần mua máy lọc nước và bình chứa tích áp như file đính kèm

Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng đề nghị quý công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp các mặt hàng báo giá về cho Cảng Quảng Ninh

Chi tiết file đính kèm xem Tại đây