THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Nhà cung cấp.

Hiện nay Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh cần mua một số mặt hàng như file đính kèm. Vậy chúng tôi trân trọng đề nghị quý Công ty, đơn vị có đủ năng lực cung cấp các mặt hàng trên gửi báo giá về cho Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Chi tiết file đính kèm xem: tại đây