Thư mời chào giá

Cảng Quảng Ninh hiện đang  tìm kiếm thêm các đơn vị cung cấp Puly đầu cần, pu ly đỉnh tháp, hộp số nâng hạ cần, hộp số nâng hạ hàng dự phòng sửa chữa cẩu đế 40 tấn;

Chi tiết file đính kèm xem Tại đây