Thư mời báo giá

Kính gửi các nhà cung cấp dịc h vụ, hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu báo giá những hạng mục sau:

– Đại tu, sửa chữa 1 xylanh chân trống cẩu Liebherr LHM 250, chi tiết xem Tại đây

– Thuê dịch vụ tu vấn, thiết kế, giám sát, lập dự toán cho dự án đầu tư băng tải rót hàng rời xuống sà lan, chi tiết xem Tại đây

– Đại tu, sửa chữa 1 xe nâng chụp container 42 T Belotti B91, chi tiết xem Tại đây

– Sửa chữa hệ thống thủy lực cẩu đếLiebherr CBB 40T, chi tiết xem Tại đây

- Đại tu, sửa chữa hệ thống thủy lực xe cuốc đào số Nobas 1  Tại đây