THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi các nhà cung cấp dịch vụ

Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu đại tu, sửa chữa một xe nâng chụp container 42T hiệu belotti B91 với nội dung chi tiết trong file đính kèm

Cảng Quảng Ninh rất mong được sự quan tâm của quý công ty!

Chi tiết file đính kèm xem: Tại đây