THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Để đáp ứng yêu cầu công việc, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cần tuyển  dụng các vị trí như sau:

– Kỹ sư máy xếp dỡ, số lượng 02 người

– Công nhân sửa chữa động cơ, số lượng: 01 người.

– Máy 2 tàu biển, số lượng: 01 người

Thông tin chi tiết xem tại đây:

  • Thi hn np h sơ: Muộn nhất vào ngày 15/3/2018.
  • Nơi nhn h sơ: Phòng Tổ chức Nhân sự – Tiền lương, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh hoặc email tới địa chỉ: tuyencqn@gmail.com – điện thoại 0913.261.102.