THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH: Hạng mục đầu tư tổ chức thiết kế và theo dõi an ninh.

Hiện nay, công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đang có kế hoạch đầu tư tổ chức thiết lập phòng theo dõi an ninh cảng thông qua hệ thống Camera giám sát.

Hình thức thực hiện: Chào giá cạnh tranh

Vậy chúng tôi trân trọng đề nghị quý Công ty, đơn vị có đủ chuyên môn, năng lực triển khai kế hoạch trên gửi báo giá về cho Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Chi tiết file đính kèm xem: Tại đây