CÔNG BỐ THÔNG TIN XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (CTNH)

Kính gửi: Quý cơ quan, doanh nghiệp.

Nhằm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải nguy hại. Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần thương mại Hải Đăng là đơn vị có đủ điều kiện, cơ sở pháp lý thực để thực hiện. Hiệu lực hợp đồng từ ngày 1/1/2019 – 31/12/2019.

Nếu Quý cơ quan, doanh nghiệp nào quan tâm cần lấy thông tin từ Cảng vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Trưởng phòng Hành chính quản trị, SĐT: 0913 646 638 Hoặc email lanhuongport@gmail.com | hcqt@quangninhport.com.vn

Chi tiết hợp đồng nguyên tắc tải tại đây

Trân trọng & thông báo.