Tin tức

Notification 01

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Tháng Tám 10, 2018

Kính gửi nhà cung cấp. Hiện nay công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh cần mua máy lọc nước và... Chi tiết >

notification-007

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Tháng Bảy 11, 2018

Kính gửi: Nhà cung cấp. Hiện nay Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh cần mua một số mặt hàng... Chi tiết >

notification-007

THƯ MỜI BÁO GIÁ.

Tháng Sáu 15, 2018

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ. Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu hoán cải 01... Chi tiết >

notification-007

Thư mời chào giá.

Tháng Sáu 15, 2018

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có như cầu sửa chữa 07 xi... Chi tiết >