Tin tức

notification-007

THƯ MỜI BÁO GIÁ.

Tháng Sáu 15, 2018

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ. Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu hoán cải 01... Chi tiết >

notification-007

Thư mời chào giá.

Tháng Sáu 15, 2018

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có như cầu sửa chữa 07 xi... Chi tiết >