Tin tức

Thongtin3

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Tháng Bảy 25, 2019

-Thư chào giá sửa chữa xe nâng chụp container 42T, chi tiết xem Tại đây -Thư chào giá tư vấn thiết... Chi tiết >

xe xuc dao

Thư mời báo giá

Tháng Sáu 4, 2019

Kính gửi các nhà cung cấp dịc h vụ, hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu báo giá... Chi tiết >

Thongtin3

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Tháng Hai 28, 2019

Kính gửi các nhà cung cấp dịch vụ Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có nhu cầu đại tu, sửa... Chi tiết >

chao gia canh tranh

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Tháng Hai 25, 2019

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có như cầu đại tu, sửa... Chi tiết >